Tájékoztatás a szülők részére

Tájékoztatás a szülők részére

Az igénylőlapot a 2018/2019 es tanévre vonatkozóan kötelező kitölteni minden étkezés megigényléshez abban az esetben is, ha a gyermek kedvezményes étkezésre nem jogosult.

Kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges papírok:

Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több gyermek)

 • elegendő a szülői nyilatkozat figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi előírásokat.

8. sz. melléklet kitöltése iskolai tanulók esetében
6. sz. melléklet kitöltése óvodások esetében

FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve ha súlyos fogyatékossággal él és ezt igazolják!

Tartós betegség vagy fogyatékosság- díj kedvezmény esetén

 • igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata) vagy
 • Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki), vagy
 • Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe)

FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!

Rendszeres gyermekvédelmi – díj kedvezmény esetén

 • a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában1 éves időtartam. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!

FONTOS: Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum esetében a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!

Nevelésbe vett/ utógondozói ellátás – díj kedvezmény esetén

 • gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.
 • 9. melléklet az átmeneti otthon által kitöltve, lepecsételve (nevelőszülői aláírással, pecsét nélkül nem fogadható el)

FONTOS: a Gyvt.151.§(8) bek. értelmében a nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal
elhelyezettek, illetve nem nappali rendszerű oktatásban résztvevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal után a normatív kedvezmény nem vehető igénybe!

Jövedelem alapú térítésmentes ellátás (KIZÁRÓLAG ÓVODAI és BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ESETÉN)

 • jövedelemnyilatkozat kitöltése (6.sz. melléklét f. pontjának jelölése)

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)

Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített szakorvos igazolása (gasztroenterológiai, diabetológiai stb szakvélemény) Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő!
Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!!

Figyelmeztetés!! A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! Célszerű minden kedvezményt feltüntetni az esetleges problémák elkerülése érdekében.

Pl. A gyermek jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2017.09.16-2018.09.15 időszakra és 3 kiskorú gyermeket nevelő szülőkről van szó.

 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény év közben lejár (2018.09.15-én) és nem kerül meghosszabbításra a gyermek jogosult a 3 gyermek után járó nagycsaládos kedvezményre is, de nem lett feltüntetve a mellékletben. Ebben az esetben a rendszeres gyermekvédelmi lejáratának dátumáig 2018.09.15-ig ingyenesen étkezik a gyermek, 2018.09.16-tól teljes árat kell fizetnie a szülőnek az étkezések után. (A nagycsaládos kedvezmény a nyilatkozat leadását követő hónap első napjától vehető figyelembe. )
 • Ha jelölésre került a 3 gyermek után járó nagycsaládos kedvezmény is és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény is a nyilatkozatban, akkor abban az esetben 2018.09.15-ig érvényesül az ingyenes étkezés, majd 2018.09.16-tól 50%-os kedvezménnyel étkezik a gyermek.

E-mail–en küldött, fénymásolt, valamint hiányosan kitöltött (pl hiányzik a lakcím, tanuló adatai, kedvezmények stb.) igénylőlapokat, nyilatkozatokat, nem áll módunkban elfogadni.

Befizetéshez kapcsolódó információk

 • A fizetési mód megváltoztatásának igényéről az intézmény pénzügyi ügyintézőjét tájékoztatni kell, a tájékoztatást követően a következő hónaptól tudjuk a fizetési mód megváltoztatását elfogadni.
 • e számla igénylése esetén kötelezően kitöltendő az e-mail cím és bankszámlaszám, csak ebben az esetben tudjuk rögzíteni a kérelmet.
 • átutalásos fizetési mód esetén a számlán szereplő számlaszámra kell utalni (11736020-15826264) közleménybe a tanuló/étkező neve, osztálya/csoportja, a számla számának beírása szükséges. Kérjük a számla pontos összegének utalását!
 • a megrendelt étkezési napokra megállapított étkezés térítési díjat az igénybe vételt megelőzően, gyermekétkezés esetén előre kell megfizetni a szolgáltatást nyújtó Bicske Városi Konyha részére,
 • a bármely ok miatt bekövetkező hiányzás esetén a befizetett étkezési napot megelőző nap reggel 9 óráig történő lemondást lehet a következő naptól érvényesíteni. Ettől későbbi időpontban való lemondás érvényesítésére (9 óra után 16 óráig) telefonon, vagy a megadott intézmény ügyintézője felé emailben történő jelzés alapján csak a lemondást követő második naptól van lehetőség,
 • lemondás esetén a visszajáró térítési díjat folytatólagos étkezés igénybe vétel esetén a következő hónapban jóváírásra kerül, vagy 30 napon belül visszafizetésre kerül, ha az étkeztetést a gyermek már nem veszi igénybe.
 • iskolai rövidített tanítási napokon, vagy külső programokon is megilleti az étkeztetés a tanulót, alternatív megoldásként akár hideg élelmezési csomag biztosításával.
 • iskolai tanítási napokon minden tanulót megilleti az étkeztetéshez való jog, ha arra a tanuló vagy szülő / gondviselő igény tart, írásban nyilatkozik róla, és befizeti az ellenértéket.
 • iskola/intézmény vezetője csak a tanítás nélküli munkanapokra jogosult az igénybe vevők (tanulók, szülők, gondviselők) helyett lemondani az étkezést.
 • három havi térítési díj elmaradása esetén az étkeztetést a tartozás rendezéséig felfüggeszthetik, a hátralék behajtását kezdeményezhetik. Fizetési hajlandóság (részletfizetési megállapodás, törlesztés) esetén lehetőség van újra bekapcsolódni az étkezésbe.

Tájékoztatás

Weboldalunkon (www.bicskevarosikonyha.hu) részletes tájékoztatást kaphatnak az étkezés igényléséről, lemondás rendjéről, és a vonatkozó jogszabályokról. A nyilatkozatban leírtakkal kapcsolatban telefonon is állunk rendelkezésükre, ha további kérdés merülne fel az Önök részéről. Kérjük, hogy elsősorban az intézményhez rendelt pénzügyi ügyintézőt keressék (JENEI TIMEA tel: 06 22 565 464 40 mellék, vagy a 06204309575 telefonszámon, illetve a jenei.timea@bicske.hu e-mail címen. A megadott e-mail címre küldött leveleikre rövid átfutási idővel válaszolunk.

Bajcsai Tamás
Bicske Városi Konyha
Intézmény Vezető
sk

További hírek

Szakács

A Bicske Városi Konyha munkatársat keres azonnali kezdéssel, teljes munkaidőben, szakács/diétás szakács munkakörbe Feladatok: Amit ajánlunk: Elvárások: Munkavégzés helye: Bicske Városi Konyha-főzőkonyha (2060 Bicske, Rózsa

Részletek »